Architektura

Zakres świadczonych usług architektonicznych:

  • sprzedaż projektów typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, garażowych, gospodarczych i usługowo-handlowych
  • adaptacja projektów typowych
  • projekty indywidualne wielobranżowe
  • projekty przyłączy: energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe
  • projekty dróg i parkingów
  • dokumentacja oddziaływania na środowisko
  • kompleksowa obsługa w zakresie formalności urzędowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • badania geologiczne

architektura