Geodezja

Zakres świadczonych usług geodezyjnych:

 • podziały nieruchomości
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • wytyczenia obiektów budowlanych
 • wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze liniowych urządzeń podziemnych
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary wysokościowe
 • mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej działek
 • profile podłużne i poprzeczne
 • pomiary ustalenia granic

1385_GEODEZJA