Kiedy konieczne jest wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych jest procesem, który może być niezbędny zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców prac budowlanych oraz geodezyjnych. Istnieje kilka sytuacji, w których wznowienie tych znaków staje się konieczne, a zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich czy nawet kwestionowania własności gruntu.

Sytuacje wymagające wznowienia znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych jest procesem ustalania na terenie rzeczywistego położenia granic działek, zgodnie z danych zawartych w ewidencji gruntów. Jest to konieczne przede wszystkim w przypadku długotrwałego braku tychże znaków lub ich zniszczenia. W takiej sytuacji właściciele nieruchomości często nie są pewni dokładnego przebiegu granic swojej działki, co może prowadzić do sporów z sąsiadami oraz trudności w planowaniu budowy czy remontu. Ponadto wznowienie znaków może być wymagane przez organy administracji publicznej, np. podczas wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Innym powodem, dla którego konieczne jest wznowienie znaków granicznych, jest planowana budowa lub remont obiektów znajdujących się w pobliżu granic nieruchomości. W takim przypadku wykonawca musi mieć pewność, że prace nie będą prowadzone na terenie należącym do sąsiada, co mogłoby skutkować koniecznością modyfikacji projektu czy nawet roszczeniami odszkodowawczymi.

Wybór odpowiedniego biura projektowego

Aby wznowienie znaków granicznych było przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa, warto skorzystać z usług doświadczonego biura projektowego. Jedną z godnych polecenia firm, jest biuro Wituszyński z Nowego Sącza, które świadczy szeroki wachlarz usług geodezyjnych, zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Specjaliści z biura Wituszyński posiadają bogate doświadczenie oraz stosowne kwalifikacje, co gwarantuje rzetelność i precyzję wykonywanych prac. W swojej ofercie mają między innymi usługi związane z uzyskiwaniem numerów ewidencyjnych, map do celów projektowych, podziałami nieruchomości czy przyłączami do infrastruktury technicznej. Ich wiedza i doświadczenie sprawiają, że proces wznowienia znaków granicznych przebiega sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami klienta.