Blog

rury infastruktury telekomunikacyjnej

Dlaczego wytycza się liniowe urządzenia podziemne?

Wytyczanie linii urządzeń podziemnych to kluczowy etap w procesie realizacji inwestycji budowlanych, takich jak budowa dróg, sieci energetycznych czy kanalizacyjnych. W Polsce, jak i na całym świecie, coraz częściej korzysta się z nowoczesnych technologii geodezyjnych, które pozwalają na precyzyjne wyznaczenie przebiegu infrastruktury podziemnej.

Czytaj więcej...

podział działki

Jak rozgraniczyć działki ewidencyjne?

Rozgraniczenie działek ewidencyjnych to proces mający na celu ustalenie granic nieruchomości na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz danych geodezyjnych. W Polsce jest to istotny element zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla administracji publicznej. W artykule przedstawiamy, jak przebiega ten proces, jakie są jego etapy i jakie dokumenty są niezbędne do jego przeprowadzenia. Firma Geodezyjna Wituszyński S.C. z Nowego Sącza zaprasza do lektury.

Czytaj więcej...

znak graniczny działki

Kiedy konieczne jest wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych jest procesem, który może być niezbędny zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców prac budowlanych oraz geodezyjnych. Istnieje kilka sytuacji, w których wznowienie tych znaków staje się konieczne, a zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich czy nawet kwestionowania własności gruntu.

Czytaj więcej...

mapy projektowe

Ile kosztuje wykonanie mapy do celów projektowych?

Mapy projektowe są nieodzownym narzędziem dla wielu branż, zapewniając wizualną reprezentację terenu, na którym planowana jest inwestycja. Tworzą je specjaliści z dziedziny geodezji, kartografii, geoinformatyki, a ich dokładność i wiarygodność są kluczowe dla późniejszej realizacji inwestycji. W niniejszym wpisie omówione zostaną koszty ich tworzenia, czynniki wpływające na ten koszt oraz różne zastosowania map do celów projektowych.

Czytaj więcej...

geodeta

Czy geodeta jest niezbędny do podziału nieruchomości?

W Polsce istnieją przepisy dotyczące świadczenia usług geodezyjnych, które określają wymagania dla geodetów i ich kwalifikacje. Przepisy te zapewniają, że tylko wykwalifikowani specjaliści mogą świadczyć usługi geodezyjne w Polsce. Ponadto przepisy te określają również obowiązki geodety w zakresie podziału nieruchomości, takie jak dostarczanie dokładnych pomiarów i map.

Czytaj więcej...