Geodezja

Pełna oferta naszych usług:

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia działek ewidencyjnych
 • ustalenia granic
 • wyznaczenia i stabilizację znaków granicznych
 • wznowienia znaków granicznych
 • wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
 • wykonywanie map do celów prawnych
 • wytyczenia obiektów budowlanych
 • kompleksowa obsługa budów
 • wytyczenia liniowych urządzeń podziemnych
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze urządzeń liniowych

Gwarantujemy satysfakcję i zadowolenie z naszych usług.

Pracujący geodeta